Ποιοί  Είμαστε
Ποιοί Είμαστε

Συνδέοντας την κατάρτιση με την απασχόληση

Η Αστική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΑΝΑΛΥΣΙΣ είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - Επιπέδου 2, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. - Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - (πρώην Ε.Κε.Πις.), με κωδικό πιστοποίησης 12101067. Ιδρύθηκε το 1996 από μία ομάδα νέων επιστημόνων με αντικείμενο δράσης την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, και δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης). Είναι επίσης φορέας αδειοδοτημένος από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Στην πολυετή πορεία του ο φορέας μας έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων και έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, οργανισμών, και επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η ΑΝΑΛΥΣΙΣ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), καθώς και εξεταστικό κέντρο των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ACTA και Global Cert.

 

 

Powered by Web Agency