Τομείς Εξειδίκευσης
Τομείς Εξειδίκευσης

Παρέχουμε επαγγελματική κατάρτιση για ειδικότητες που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 

  1. Επαγγέλματα περιβάλλοντος
  2. Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας
  3. Επαγγέλματα πολιτισμού & αθλητισμού, ΜΜΕ και επικοινωνιών
  4. Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
  5. Επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης
  6. Επαγγέλματα πληροφορικής
  7. Επαγγέλματα τουριστικά και παροχής υπηρεσιών
  8. Αγροτικά επαγγέλματα
  9. Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών

 

Powered by Web Agency