Σεμινάρια Πυροπροστασίας
Σεμινάρια Πυροπροστασίας

Πρόληψη, καταστολή, διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Ο φορέας μας, σε συνεργασία με ειδικούς εισηγητές, προσφέρει ένα πρόγραμμα κατάρτισης ομάδων πυροπροστασίας με σκοπό την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο.  Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιασθεί με γνώμονα την παροχή και εφαρμογή γνώσεων, πρόσφατων τεχνολογιών πυροπροστασίας,  προληπτικών όσο και κατασταλτικών μέτρων και μέσων, καθώς και των απαιτούμενων κανόνων ασφαλείας.  Επίσης αναλύεται και η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και γίνεται πρακτική άσκηση καθηκόντων που προκύπτουν από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Η δομή και το περιεχόμενο μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.

Powered by Web Agency