Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η ΑΝΑΛΥΣΙΣ είναι φορέας αδειοδοτημένος από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας για την υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας. Σε συνεργασία με έμπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές προσφέρουμε άρτια εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στο σχετικό Επαγγελματικό Περίγραμμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σύμφωνα με τον κανονισμό Πιστοποίησης της ειδικότητας, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3032/15-11-2012.

Η ειδικότητα «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας» συγκαταλέγεται στις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και κατά συνέπεια στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας και να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας σε όλες τις επιχειρησιακές και διοικητικές απαιτήσεις των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και των Τμημάτων Εσωτερικής Ασφαλείας μεγάλων επιχειρήσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης διάρκειας 105 ωρών, οι καταρτισθέντες, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται και διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενεργούνται για όλες τις ειδικότητες. Για το 2017 οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» διεξάγονται κατ’ εξαίρεση με αποκλειστική μέριμνα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Powered by Web Agency