Σπουδές στο εξωτερικό
Σπουδές στο εξωτερικό

Με επαγγελματισμό και προσωπική φροντίδα

Προσφέρουμε σε υποψήφιους φοιτητές την υπηρεσία αφενός της επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος και προγράμματος σπουδών, και αφετέρου εκείνη της διεκπεραίωσης της αίτησης τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η εν λόγω υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς υποψήφιους φοιτητές και προσφέρεται σε ατομική-προσωπική βάση σε κάθε υποψήφιο με γνώμονα τις δικές του  επιθυμίες, ανάγκες, και δυνατότητες.

Επιπλέον, οργανώνουμε για τους υποψήφιους φοιτητές των αγγλόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σειρά μαθημάτων εξειδικευμένης, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών, επιστημονικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως για τον νέο φοιτητή η εισαγωγή στην βρετανική πραγματικότητα απαιτεί την εξοικείωση με την "γλώσσα της καθημερινότητας", που διαφέρει από τα ακαδημαϊκά αγγλικά που διδάσκονται στα σχολεία και τα φροντιστήρια, σχεδιάσαμε ειδικό πρόγραμμα μαθημάτων γλώσσας για την διευκόλυνση της ένταξης και της προσαρμογής στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Powered by Web Agency